Spanska bostadsmarknaden 2021 (efter Corona)

Krisåren inleddes 2007, och det var några långa år innan såväl spanjorer som utlänningar började köpa bostäder igen. Intresset för den spanska bostadsmarknaden fick dock en explosiv start redan under det första halvåret 2014 och försäljningen har mer eller mindre gått rakt uppåt sedan dess, men nådde aldrig upp till samma nivåer som innan Corona-krisen. Från och med 2021 inleds ett nytt spännande kapitel med flera ganska tydliga tendenser.

Andalusien sänker skatter på bostadsköp fram till årskiftet. ITP-skatten på begagnade bostäder sänks till 7 %. Tidigare låg den på 8, 9 res. 10 % beroende på prisklass. Skattesänkningen stimulerar således främst bostäder i den högre prisklassen. Vad det gäller avgifterna på nyproduktion så sänks även AJD från 1,5 % till 1,2 %. Andalusien ämnar för övrigt att sänka skatter överlag och kommer således bli en av de områden i Spanien med absolut lägst skatter överlag.]

Det finns ett starkt uppdämt behov, och den lyckade (landet är bland de mest vaccinerade i EU) vaccinations-kampanjen har lett till att bostadsmarknaden kommit igång snabbare än beräknat. I juni 2021 såldes det 88,4 % fler bostäder än motsvarande period året innan. I absoluta tal uppvisade regionen den högsta försäljningssiffran sedan juni 2008!

Vi kan styrka detta. I synnerhet ser vi en ökad försäljning i lyxsegmentet samt vad det gäller nyproduktion. Vi får även in rapporter från kollegor runtom i landet som säljer av projekt med nyproduktion till spanjorer på kortare tider än vad man sett på många år. Det är positivt att försäljningen ökar så snabbt till såväl utländska som spanska köpare, men se dock upp för prisutvecklingen. Det kan gå snabbare än beräknat med den också. I slutet på augusti konstaterades det att priserna på bostäder var 4,9 % högre i juli än samma månad för ett år sedan. Intresset är dessutom fortsatt stort bland svenskar, och svenska köpare blir allt yngre då de nu i större utsträckning än förut har möjlighet att jobba var i från de vill.

I Spanien skriver man nu också mycket om att det är riktigt tunga, internationella fonder som nu söker sig till Malaga, som nu endast är bakom Barcelona och Madrid i i investeringsgrad. Byggpriserna har samtidigt redan gått upp 10 % och detta kommer reflektera sig i priserna redan till hösten enligt byggutvecklarna vi pratat med.

Det kommer råda köparens marknad under en period efter Coronakrisen

Vi samtalar kontinuerligt med bostadsägare, byggherrar, investeringsfonder, bankchefer, markägare, etc. och uppdaterar efter hand läget på den spanska marknaden under och efter Corona-krisen. Vi håller också kontinuerligt på att förhandla med såväl markägare som byggfirmor om olika projekt (ett lanseras direkt efter årskiftet, fler följer löpande) och har god koll på läget – från bankernas villkor, ner till priset på spik!

Nyproduktion och lyxbostäder driver försäljningen

De prissänkta objekt började dyka upp efter den första karantänen lyftes, från och med sommarn och fram till tidig hösten. Försäljningen kom igång snabbare än beräknat – redan i början på juni, innan landet ens öppnade gränserna, och den drevs av prissänkningar på 10-15 %, i vissa fall mer än så. De flesta försäljningar med prissänkningar skedde dock “underhand” (det vill säga att ägaren inte ville publicera prissänkningen offentligt) och det var ingen hög volym på dessa objekt. Sedan dess har priserna stått stilla på många objekt samtidigt som de stigit kraftigt på lyxobjekt som är starkt efterfrågat. Framförallt är det dock ett stort inhemskt och internationellt sug efter nyproduktion.

Ett kort men intensivt köpfönster inom segmentet nyproduktion kommer öppnas på vid gavel andra halvåret 2021, och kanske början 2022. Detta handlar då om projekt vars priser förhandlades fram under krisen, innan man insåg att den inte skulle bli långvarig. Räkna med kraftiga överpriser på nyproduktion 2022 och framåt. Vad det gäller begagnade objekt tror vi de behöver sänkas för att säljas av, men få säljare verkar villiga att möta köparnas krav.

Det är också nu många utländska klienter som “missade tåget” 2012-2013 som ser en ny möjlighet att köpa en bostad i Spanien till ett reducerat pris. Framförallt sker försäljningen som sagt via underhand-försäljning (det vill säga, att ägare går ner i pris men vill inte skylta med det offentligt vilket innebär att mäklare går tillbaka till att skicka direkt-mail till klienter som angett intresse för en snabb affär), och då påfallande ofta via Facetime-visningar. Främst är det dock många som vill ha nyproduktion då bostäderna längs de spanska kusterna börjar bli påfallande slitna (byggda på 70 eller 80-talet). Nyproduktionen hade kommit igång starkt innan Corona-krisen och Corona-krisen innebar ett tillfälligt stopp för flera planer, men från 2022 och framåt kommer de flesta försäljningar röra sig om nyproduktion. Nu vill man ha nytt och fräscht och miljövänligt. Förmodligen kommer dessa faktorer leda till att priserna på nyproduktion kommer stiga markant snabbare än priserna på begagnade bostäder, både på kort och lång sikt.

Hur utvecklingen ser ut på lite längre sikt är svårt att säga men det mesta tyder redan på att de flesta bostadsägarna hellre väntar ut en kris än säljer billigt. Spanska banker underlättar detta för dem då de kan få långa amorteringsfria perioder (vilket vi också ser på den svenska bostadsmarknaden som inte beräknas påverkas nämnvärt mycket, inte på medellång sikt). Dessutom verkar det som om bostadsmarknader runtom i världen klarar denna kris bättre än många sektorer då denna kris inte har sitt ursprung i bostadsmarknaden. Många hade dock trott att när de amorteringsfria månaderna etc. tar slut kommer det ske ett snabbt prisras. Man hade i detta skede inte räknat med att ekonomin skulle vara så motståndskraftig som den faktiskt varit, och man hade heller inte räknat med att det skulle komma så många effektiva vaccin så snabbt.

I början på krisen trodde man att en inte obetydlig andel av bostäder, i olika segment, som semesterboenden, lyxbostäder och mindre hotell kommer att säljas till reducerat pris under en period framöver. Så blev det dock inte riktigt då ekonomin är mer robust än vad man hade anat. Dock är förhandlingsläget bättre än innan Corona-krisen (ofta kan man få ner utgångspriset runt 10 %, men denna siffra är nu alltså något högre).

Under förra krisen var förhandlingsläget som mest gynnsamt under ett par, tre år, men i denna Corona-kris, när allting går så mycket snabbare, beräknas detta förhållande gälla en kort period.

Skriv till info@spanskafastigheter.se för mer information om underhand-objekt och nyproduktion, och vilka segment och marknader vi anser man bör investera i 2021.

Vilka områden lockar flest köpare efter den senaste krisen?

Framförallt är det, precis som efter förra krisen, Nerja (ingen annan spansk stad lockar lika mycket intresse från investerare från svenska investerare, på grund av den höga beläggningen och positiva utvecklingen) och intresset har inte blivit mindre av att kommunen inledde flertalet infrastruktursatsningar på stränder och naturparker och kultur i början på 2020 – och klubbade sedermera igenom ett stort projekt i mars trots att man då satt i karantän. Projektet innebär bland annat att Nerja kommer bygga en golfbana i absolut världsklass. Under sommaren och hösten fortsatte man att godkänna bland annat upprustning av vandringsleder och gator, samt byggandet av ett nytt stort hälsocenter. Nerja befinner sig in en nästan unikt god sits, och ska bli spännande att följa dess utveckling de närmaste 10 åren.

Malaga stad kommer dock starkast av alla och kommer att vara den mest attraktiva orten i södra Spanien för utländska köpare från och med 2021 och framåt och detta förändrar inte (snarare tvärtom) Corona-krisen. Läs mer om Malagas utveckling i denna artikel.

Vad det gäller Marbella, som ökade snabbast i pris, verkar det som om intresset för området kan explodera igen, förutsatt att priserna sjunker. De har stått märkligt stilla under 2020, och rentav ökat inom flera segment.

Torrevieja och övriga Costa Blanca är mer svårt att tyda. Det stod mycket osålt redan innan krisen, och man har sedan länge brottats med ekonomiska problem i flera orter. Krisen kan ställa till det rejält, men vi får helt enkelt avvakta och se vad som händer.

Priserna i Spanien steg stadigt i 10 år men låg ändå 30 % lägre än före 2008-krisen

Officiella siffror från myndigheterna visar hur försäljningen sett ut för 2020. Den sjönk förstås, men inte så mycket som analytiker hade väntat sig under omständigheterna. Under tredje kvartalet sjönk försäljningen mot utländska köpare med 24,3 % jämfört med året innan, vilket ska jämföras med andra kvartalet då försäljningen sjönk med 50 %. Hur som helst kan man betrakta pandemiåret som en anomali, en statistisk outlier som inte säger någonting om utvecklingen egentligen. Rådet är att studera siffrorna mer långsiktigt och framförallt ha i åtanke att internationellt sett pratar man om en boom för “second home” försäljningar i kölvattnet av att fler och fler kommer jobba på distans och har möjlighet att bo i andra länder om så önskas. I Forbes lista (november 2020) över de 20 mest attraktiva destinationerna i världen hamnade hela tre spanska orter på 20-topp listan: Malaga, Madrid och San Sebastian. Detta kommer driva upp priserna på de mest attraktiva bostäderna på sikt då internationella köpare söker i ungefär samma segment: “havsutsikt eller högst 1 km. från hav, minst 2 sovrum, högst en timme från flygplats, terrass, nära allt men ändå avskilt”.

Priserna under 2019 låg lite mer stilla jämfört med föregående år, och väntades stiga kraftigt under 2020. Ansedda kreditvärderingsinstitutet Moodys räknade med att priserna i Spanien skulle gå upp 5,5 % 2020. Av samtliga länder de analyserade i Västeuropa hade Spanien den bostadsmarknad som förväntas öka mest i värde. Framförallt är det Madrid och Barcelona som drar iväg. Det bör dock poängteras att priserna fortfarande år 2019 var över 30 % lägre än vad de var innan krisen 2007. Detta faktum i kombination med fortsatt låga räntor och att Brexit blir av (många har avvaktat med att investera på grund av Brexit befunnit sig i limbo) skulle enligt de flesta bedömare leda till att antalet köp av utlänningar i Spanien skulle slå rekord igen 2020. För svenskarnas del har antalet köp i Spanien bromsat ner något redan innan Corona, men väntas öka igen då kronan är på väg uppåt samtidigt som den svenska bostadsmarknaden återhämtat sig efter några års dvala. Detta innebär att svenska bostadsägare enklare kan frigöra kapital för köp av bostad i utlandet.

Byggemenskaper är lösningen för spansk nyproduktion

Ett orosmoln enligt de spanska analyserna är att priserna på tomter och byggkostnader skenade från 2016 och framåt. Det samma skedde i snabb takt från mitten av 80-talet vilket resulterade i en rejäl bubbla i slutet av decenniet). Samtidigt är suget efter nyproduktion stort och alltfler bygger allt större projekt, till allt högre priser. Detta leder till att det kan uppstå “mini-bubblor” på övermättade marknader. Bankerna blir således alltmer restriktiva till att gå in och finansiera nya projekt med nyproduktion. Denna försiktighet från bankerna, att finansiera nya projekt, har intensifierats efter den ekonomiska svackan i kölvattnet av epidemin. De som kan få tag på nyproduktion som är i slutfasen eller som har nyproduktion som nyligen byggts färdigt sitter således på ett guldägg då efterfrågan på nyproduktion kommer vara markant större än utbudet under en relativt lång period. I de fall bankerna går in och investerar kräver de att projekten är mer eller mindre helt slutsålda innan de ger dem grönt ljus. Detta är en ohållbar situation och något måste göras. Fler och fler spanska aktörer tittar, bland annat, därför på den beprövade projektmodellen Byggemenskaper. Denna projektlösning innebär pressade priser på upp till 35 % och den anses vara juridiskt och finansiellt mycket säkrare än vanliga promotioner för såväl den enskilde köparen som banker och försäkringsbolagen som garanterar köparnas inbetalningar.  Läs mer om byggemenskaper här.

Byggemenskap i Limonar

Under 2018 steg priserna (preliminära siffror) på begagnade bostäder med strax över 7 % (på nyproduktion steg priserna med 6,1 %). Det var då den högsta ökningen sedan tredje kvartalet 2007. Ökningen fortsatte 2019. De senaste 5 åren har värdet på en spansk bostad ökat med i genomsnitt 5 % per år och om man räknar med minskade räntekostnader och faktumet att priset på uthyrning ökat med 50 % under samma period innebär det alltså en avkastning på över 10 % för den som köpte rätt bostad i rätt område vid rätt tillfälle.

Om de senaste årens utveckling nedan:

2017 såldes det 53259 bostäder till utlänningar. Det tidigare rekordet från 2007 låg på 33000 försäljningar.

Försäljningen till svenskar minskade med 7 % under 2018 (första halvåret 2018 såldes det dock fler spanska bostäder till svenskar än någonsin) på grund av osäkerheten på den svenska bostadsmarknaden, och lågt värderad krona. Detta påverkade dock inte den spanska bostadsmarknaden som tuffade på obekymrat. Antalet köp av utlänningar ökade med 5 % mellan juli och september, och totalt sett ökade antalet försäljningar med 11,9 %. Under 2019 var siffrorna väldigt upp och ner, men pekade ändå uppåt. Första två månaderna under 2020 rapporterade många mäklare att svenskar börjat köpa i rekordtakt igen.

Faktum är att utvecklingen går så snabbt att den spanska staten från och med 2019 inrättade en ny myndighet som ska förebygga fastighetsbubblor. Redan runt 2012 gjorde många bedömningen, inklusive oss, att marknaden i Spanien skulle stiga snabbt och sedan ha en lång, stadig prisutveckling liknande den Sverige hade från sin fastighetskris i början på 90-talet och framåt. Det kollektiva minnet är dock kort och priserna och antalet projekt med nyproduktion stiger snabbare än beräknat. Den nya statliga tillsynsmyndigheten ska förebygga okontrollerad spekulation, samtidigt som centralbanken får större resurser att styra kreditflödet.
Vad den nya myndigheten får för reella konsekvenser är svårt att sia om men vi skulle tro att detta bland annat kan innebära ökade skatter på nyproduktion inom något år.

Just här och nu står dock inga skattehöjningar för dörren samtidigt som man sänkt avgifter för lån, och bostäderna värderas allt högre (vilket påverkar lånesumman).

Bostadsmarknaden känns säkrare än aktier- i synnerhet i sämre tider

De senaste 5 åren har värdet på en spansk bostad ökat med i genomsnitt 5 % per år och om man räknar med minskade räntekostnader och faktumet att priset på uthyrning ökat med 50 % under samma period innebär det alltså en avkastning på över 10 % för den som köpte rätt bostad i rätt område vid rätt tillfälle.

Flera investerare börjar känna sig utmattade på den osäkra och nyckfulla aktiemarknaden och letar efter möjligheter inom fastigheter som alternativ.

Thomas J. Thornton, Jefferies, chef för ”U.S. equity product management” hade nyligen följande att säga om den amerikanska bostadsmarknaden (som i mångt och mycket påminner om den spanska, de har följt samma cykler):

“Other than during the GFC (Great Financial Crisis), home prices have kept rising even during recessions, probably because rates fall, the vast majority of people retained jobs and household formation continues” … “This could be a particularly big cycle for household formation owing to the millennials”.

CNBC tar upp Jeffries kommentarer i december 18 och tillägger ”It [bostadskrisen] was the center of the last crisis, but before that housing prices tended to hold up and even rise modestly during an economic downturn as mortgage rates fell in tandem with interest rates. If history is any guide, the housing market could be the unlikely safe haven in the next recession once again.”

Obs. Läs vår stora artikel om allt du behöver veta för att investera i Spanien: statistik på uthyrnings-inkomster, lagar och regler kring uthyrning, etc.

Utvecklingen gick långsamt efter krisåren men har sedan accelererat

Priserna på bostäder i Spanien ökade i genomsnitt med 4,5 % redan under det andra kvartalet 2014. Bostadsmarknaden i Barcelona illustrerar på ett bra vis läget i de mest populära delarna av Spanien överlag: Marknaden i Barcelona nådde sin topp 2007 med ett genomsnittpris per m2 på 4732 euro och låg som lägst 2013 med ett genomsnittpris på 2957 euro. En sänkning på ca: 40%.  Prisnivån 2018, var 27 % jämfört med 2007, då priserna stod rekordhögt. Det viktigaste att känna till är att prisökningarna främst sker i de mest attraktiva segmenten, bostäder som är attraktiva på uthyrningsmarknaden (där de stora pengarna återfinns). Det finns dock ingen specifik statistik för just detta segment.

Många bedömare tror att prisökningen på bostäder i Spanien kommer att bli successiv och lång, vilket skedde i Sverige efter bostadskraschen i början på 90-talet.

Detta söker investerare främst

Det mest eftertraktade segmentet är en lägenhet med 2 sovrum och havsutsikt, alt. ett radhus nära strand. Bostaden ska dessutom ligga i ett område där det är lätt att hyra ut den.

Den 10/5 för ett par år sedan publicerade Dagens Industri två artiklar, den ena med rubriken “Spanska fyndfönstret stänger” och den andra med rubriken “Vrakpriser” där man använde sig av oss som referenser.

DI om spanska bostadsmarknaden
DI 10%

Denna utveckling är dock inte överraskande. Vår huvudmäklare på Solkusten, Anders Larsson satt redan i februari 2014 på möte med de högsta cheferna på La Caixa banken. Vi var de första mäklarna i Skandinavien som fick International Brokers License. Detta innebär att vi får information om objekt före alla andra (obs, år 2020 och framåt är marknaden för bankobjekt helt död. Utbudet lämnar för mycket att önska), och även får sälja objekt som andra inte får sälja. Detta gäller allt från semesterbostäder till B&B:s, hotell, etc. Våra kunder sitter härmed på en unik möjlighet att göra en riktigt bra investering i Spanien

Enligt en direktör på en spansk storbank som pratade med vår huvudmäklare Anders Larsson för 3 år sedan så ser läget i Spanien då ut exakt som det gjorde 1995. Då var det också tuffa tider men han noterade hur man började sälja av land, och sedan sa det bara pang. Två år senare så var marknaden överhettad och priserna steg i höjden… Det går alltid fortare än man tror när det vänder. Nu har det gått 4 år sedan mötet, och bankdirektören ser ut att ha gjort en korrekt bedömning (även om det tar något år till för att priserna ska “stiga i höjden”. Det stora problemet i områden som Costa del Sol är inte prisökningarna utan bristen på attraktiva objekt och tomter.

Priserna har slutat sjunka sedan några år tillbaka och påbörjat sin stigning uppåt (på såväl Costa del Sol som Costa Blanca och Mallorca, etc.). Prisökningen på “The Costas” går som väntat relativt fort. Dock kommer det alltid ut objekt som sänks på grund av olika omständigheter som innebär att ägaren måste sälja snabbt. Sedan är det vissa som inte riktigt velat anpassa sig och sänker priserna till marknadsnivå först nu.

De attraktiva bostäderna försvinner direkt de kommer ut på marknaden då investerare sitter redo med låna i spansk bank.

Problemet med de officiella siffrorna på den spanska bostadsmarknaden är att de är missvisande. Det kan mycket väl vara så att marknaden som helhet (eller inom vissa regioner) i perioder stiger långsamt. Detta är dock siffror som räknar med ALLA tomma bostäder i landet. Endast en bråkdel av dessa är riktigt bra investeringar, eller för den delen, beboeliga. Det finns ingen officiell statistik på de segment som främst riktar in sig mot utländska investerare. Man får helt enkelt studera prisutvecklingen, samt diskutera läget i områden man är intresserad av med sin mäklare.

Utbudet av attraktiva bostäder på Solkusten minskar fort

Nybyggen Spanien

Det är inte bara svenskar som vaknat till liv och insett att köpa en lägenhet eller ett hus i Spanien just nu ger fina intäkter både på kort och lång sikt.  Läs mer om intäkter från uthyrning av spanska bostäder.

Faktum är att man har stadigt ökat försäljningen till utlänningar de senaste åren, det är de inhemska köparna som främst hållit nere försäljningssiffrorna, samtidigt som man byggt väldigt lite på Costa del Sol. Detta har dock tunnat ut utbudet.

Vi har i vissa attraktiva bostadsområden där få lägenheter återstår sett snabba prisökningar. Framförallt gäller detta Nerja, där fler och fler bostadsägare börjat inse att efterfrågan faktiskt är större än utbudet. Ett annat faktum som bidrar till att göra Nerja till den hetaste orten av dem alla på Solkusten är den höga beläggningen. Staden är numera en året runt ort, och enligt Think Spain ökade antalet förfrågningar på uthyrning med nästan 100 % i februari 2016 jämfört med året innan. I augusti slog hotellindustrin i staden ett över 10 år gammalt beläggningsrekord. Se översiktsartikel med nyproduktion i Nerja – hus och lägenheter.

Två alternativ till Nerja på östra Costa del Sol, där priserna inte kommer stiga lika snabbt, är Torrox Costa och Almunecar. Dock är inte dessa orter “året-runt”-städer vilket gör dem mindre intressanta för investerare (inte minst för de som letar efter en solid investering för uthyrning). Malaga stad är dock som sagt högintressant. Stor efterfrågan på uthyrning samtidigt som priserna inte ökat så snabbt.

På västra sidan av Costa del Sol har Marbella har ett uppsving men problemet i området är numera bristen på bostäder i attraktiva lägen och att priserna är 50 % dyrare per kvm jämfört med växande Malaga stad.

Att det är en god investering att köpa en lägenhet eller ett hus i ett attraktivt område på Costa del Sol råder det ingen tvekan om. Turismen är glödhet och under 2014 så nådde man för första gången den magiska gränsen 10 miljoner turister under ett år, och man har slagit detta rekord år efter år sedan dess.  Hetast bland svenskar är som sagt Nerja. Beläggningen för de mest populära bostäderna ligger på över 45 veckor om året (över 40 veckor i beläggning i genomsnitt i genomsnitt för alla bostäder som ingår i vår portfolio).

Läget på Costa Blanca

Javea

På Costa Blanca är situationen lite annorlunda. Här finns det fler nybyggen och man har också fortsätt att bygga (även om Coronakrisen sätte käppar i hjulen för flera projekt). Det riktiga fyndläget återfinns framförallt i Torrevieja, kring områden som Atos de la Bahia, La Mata och La zenia. Det finns även andra intressanta områden längs Costa Blanca, men ur investeringssynvinkel finns det flera osäkerhetsfaktorer. Visserligen är priserna låga och man får mycket bostad för pengarna i fina strandnära, områden. Dock är det alltid svårt att veta hur utvecklingen med turism (beläggningen för en strandnära lägenhet med 2 sovrum i populära Torrevieja ligger på 22-25  veckor om året) etc. ser ut om 5, 10, 15 år i dessa områden. Återigen, för den som vill bo i solen för en billig peng, i motsats till att hitta en perfekt investering, så råder det dock riktigt fyndläge i flera områden på såväl norra som som södra Costa Blanca.

Nyheter Spanska Fastigheter

Puerto Banus Yacher

Vi har nu två kontor i Nerja (Calle Pintada 9 är huvudkontoret), och ett i Nueva Andalucia, Marbella, samt ett kontor i centrala Malaga. Vi har också ett samarbetskontor i Altea, Costa Costa Blanca.

För er som är intresserade av att göra en investering i Spanien kontakta oss för mera information (vi har ett komplett koncept och kan hjälpa till med uthyrningsfirmor, banklån, renovering med information om rotavdrag, etc). info@spanskafastigheter.se

Avslutande ord om den spanska bostadsmarknaden

Att vändningen kom fortare än väntat på den spanska bostadsmarknaden var egentligen ingen överraskning. Siffrorna inom en lång rad olika sektorer pekade i den riktningen.

 • Till exempel visade turismnäringen redan under sommaren 2013 upp mycket fina siffror. Under 2014 slog den alla rekord på Costa del Sol, och de följande 2 åren putsade man på dessa rekord ytterligare!
 • Passagerarantalet till Alicante ökade under 2015 från 8.8 milj till 9.6 milj passagerare.
 • Malaga är numera den mest trafikerade flygplatsen från Sverige under vår semesterperiod.
 • Under de första tio månaderna 2015 investerade utländska intressen i 45.003,6 miljoner Euro i Spanien.
 • Dessutom har införandet av “Golden Visa” av bland annat Spanien (Golden Visa innebär att icke-EU medborgare beviljas fullständiga rättigheter vid ett bostadsköp till ett värde av minst 250, 000 Euro) inneburit att rika investerare från olika delar av världen fått upp ögonen för de enorma möjligheterna i landet. Bland annat ökade bostadsförsäljningen till kapitalstarka Araber med 2500 procent under första halvan 2013! Investerare från Ryssland, Kina, Sydafrika och Förenade Arabemiraten leder denna liga. Annars är det som sagt britter (trots Brexit), tyskar, fransmän, belgare, irländare och skandinaver (framförallt har danskarna vaknat till liv under 2018) som alltjämt står för de flesta bostadsköpen i Spanien. Många marknadsbedömare tror dessutom att amerikaner kommer köpa bostäder i Spanien under 2020 och framöver i större utsträckning än vad de någonsin gjort tidigare.

Delta i diskussionen

4 kommentarer

 1. Hej !
  Förstår inte riktigt er slutsats om att det inte skulle vara intressant att investera i de delar ni ovan nämner pga att de har restriktioner av uthyrningen!? Det är bara följa dessa och exempelvis i Barcelona finns det stora och goda möjligheter (bättre än någon annanstans) att hyra ut till affärsresenärer, studenter, turister som vill stanna lite längre – varför denna marknaden är enligt mig den bästa att investera i. Det finns dessutom lägenheter med turistlicenser också för den som vill hyra ut på dagsbasis …så jag förstår inte er slutsats där förutom att du får köpa den lägenhet som passar ditt utyrningsbehov från start!
  Hälsn
  Hans

 2. Det byggs för mycket i Spanien nu, för varje nytt hus så sjunker priset på de äldre – så det verkar som en ny bubbla håller på att pumpas upp. Vi inväntar att den spricker och köper efter kollapsen. 🤣

  Tack ni som röstade ja till att Sverige skulle införa Euro efter folkomröstningen 2003, men så med så många bakåtsträvare gick det inte.

  Blir det Brexit nu så är Sverige enda landet i EU som inte har Euro (Danmarks krona är kopplad till Euron). Hoppas att EU nu tvingar oss att införa Euro med medelvärdet mellan år 1999 – 2018 som är €1 = 9.27 SEK

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll down to content