Sänkt moms på nyproduktion på Solkusten – samt fler tecken på att det är köpläge

Sänkt moms på nyproduktion är ytterligare ett bra tecken

Många lägenheter och hus står tomma på Solkusten. För att stimulera bostadsköp har den spanska regeringen beslutat att momsen på bostadsköp (nybyggda bostäder) ska sänkas från åtta procent till fyra procent. Denna sänkning gäller fram till årsskiftet.

Detta är ytterligare ett bra tecken på att tiden är inne för att investera i en bostad på solkusten. Därmed inte sagt att nyproduktion nödvändigtvis har det bästa investeringsvärdet, trots den sänkta momsen. Det är många faktorer som bör vägas in i bedömningen.

Vissa hävdar att detta kan leda till ytterligare prissänkningar (om än marginella), medan andra hävdar att det trots allt skett en uppgång i försäljningar, och att en ”ketchupeffekt” mycket väl kan stå vid dörren. Hur som helst råder det förhandlingsläge hos en del otåliga bostadsägare.

Ytterligare tecken på att det i vissa fall råder ett bra förhandlingsläge är att man är mitt uppe i en generationsväxling. Många äldre som har bott länge på kusten vill flytta till mindre boenden, eller tillbaka till födelselandet, och har inte tålamodet att vänta på att priserna ska stiga igen. Men räkna inte med att de redan sänkta priserna kan sänkas så värst mycket mer.

Den stora anledningen till att så många bostäder på Costa del Sol står tomma är att det är svårt att få lån av de spanska bankerna som blivit försiktiga i samband med krisen. Vi har emellertid bra bankkontakter som kan erbjuda upp till 60 procent finansiering. Detta kräver dock förstås en stabil ekonomi hos låntagaren.

Faktum är att detta är en idealisk tidpunkt för att slå till med ett bostadsköp i Spanien, begagnat eller nyproduktion, i allmänhet och på Solkusten i synnerhet. Tyvärr är det dock endast (som vanligt) sluga investerare som ser sin chans och slår till medan priserna fortfarande är låga. Ungefär som det fungerar på börsen. Vanligt folk håller i plånboken när det är dåliga tider, och investerar när priserna gått upp igen. Hajarna jagar dock små byten innan de hunnit växa sig för stora att svälja hela…

Det ekar som allra tommast i bostäderna mellan Marbella och Estepona, där också priserna sjunkit som mest. Detta område har dock ett lite mer osäkert framtidsvärde jämfört med till exempel Nerja.

Det råder nämligen ingen tvekan om att, med eller utan förlängd kris i Spanien, så kommer Costa del Sol fortsätta vara ett nav för europeer som vill flytta till varmare breddgrader. Den spanska krisen är för övrigt inte alls lika framträdande i spansk media, och i det spanska folkets medvetande, som den är i Sverige. Våra medier fylls dagligen av krigsrubriker om stundande depressioner. I Spanien är folk inte fullt så ängsliga och har en större känsla för historien, och hur den, utan undantag, alltid ordnar upp sig i slutändan. Eller som Dickens uttryckte det: ”This too shall pass”. Till dess njuter de av sin sol, goda mat och medelhavet.

Skriv till info@spanskafastigheter.se om du vill veta mer om läget på bostads marknad på Costa del Sol och hur du kan investera efter dina behov och förutsättningar.


Etiketter: